Air Conditioner Dehumidifier

Hisense 250 SF 7000 BTU 300 sq. Ft. Portable Air Conditioner AP0722CW1W


Hisense 250 SF 7000 BTU 300 sq. Ft. Portable Air Conditioner AP0722CW1W
Hisense 250 SF 7000 BTU 300 sq. Ft. Portable Air Conditioner AP0722CW1W
Hisense 250 SF 7000 BTU 300 sq. Ft. Portable Air Conditioner AP0722CW1W
Hisense 250 SF 7000 BTU 300 sq. Ft. Portable Air Conditioner AP0722CW1W
Hisense 250 SF 7000 BTU 300 sq. Ft. Portable Air Conditioner AP0722CW1W

Hisense 250 SF 7000 BTU 300 sq. Ft. Portable Air Conditioner AP0722CW1W    Hisense 250 SF 7000 BTU 300 sq. Ft. Portable Air Conditioner AP0722CW1W

Brand new but has some scratches on the air flap.


Hisense 250 SF 7000 BTU 300 sq. Ft. Portable Air Conditioner AP0722CW1W    Hisense 250 SF 7000 BTU 300 sq. Ft. Portable Air Conditioner AP0722CW1W